top of page

Nasze książki

Okładka 1 strona.png
Gawęda o tym co było...

Gawęda o tym co było, to pasjonujące pamiętniki Cecylii z Tołłoczków Ciszewskiej, kresowianki, która opowiada historię o ludziach i świecie, którego zmiotły nieszczęścia XX wieku. Autorka świetnie posługuje się językiem i w barwny sposób opisuje rzeczywistość, w której 

Kotwica 1
Gawęda
Anchor 2
Skarby z Jakuszowic

Skarby z Jakuszowic to książka, która składa się z dwóch części. Pierwsza to legendy związane z Jakuszowicami, niewielką wioską nieopodal Kazimierzy Wielkiej. Druga to historia odkrycia grobu huńskiego dowódcy. Losy artefaktów,  to z całą pewnością niesamowita historia, która dużo mówi o czasach rozbiorowych i ludziach, którzy musieli nie raz uciekać się do nielegalnych sposobów transportu przez granicę. 

skanowanie0005.jpg
Anchor 3
skanowanie0004.jpg
ŻOŁNIERZE WRZEŚNIA 1939 NA ZIEMI KAZIMIERSKIEJ

Książka zawiera listę żołnierzy pochodzących z Kazimierzy wielkiej i okolic, którzy uczestniczyli wojnie z hitlerowskimi niemcami,  we wrześniu 1939. 

skanowanie0001.jpg
Opatowiec w 750-lecie lokacji miasta

Historia Opatowca, niewielkiego miasteczka, które znajduje się w województwie świętokrzyskim w powiecie kazimierskim. 

Książka opisuje dzieje Opatowca od czasów przedhistorycznych aż do współczesności. 

skanowanie0003.jpg
Tęsknoty i Motyle

Tomik wierszy poświęconych miłości i dobru, które żyje w nas, napisana przez początkującą poetkę. Ewelinę Krzosek - Zajmę.

Opatowiec
Tęsknoty
Straty osobowe na terenie powiatu Kazimierza Wielka

Jest to książka zawierająca spis ofiar z terenu aktualnego powiatu kazimierskiego, w czasie II wojny światowej, a także terroru komunistycznego do 1950 r.

skanowanie0002.jpg
Straty osobowe
28 Pułk
skanowanie0004.jpg
28 Pułk

28. Pułk Artylerii Lekkiej to historia żołnierzy, którzy służyli w 28. Pułku Artylerii lekkiej. Książka zawiera biogramy oraz szlak bojowy pułku w czasie września 1939 r. 

Kotwica 2
Pamiętniki rodzinne i moja wyprawa na wojnę do Mandżurii

Pamiętniki robotnika cukrowni "Łubna", który opisuje życie włościan i robotników pod koniec wieku XIX na terenie Guberni kieleckiej w Królestwie Polskim, a także opisuje swoje wojenne losy jako żołnierz Cesarskiej Armii Rosyjskiej podczas wojny rosyjsko - japońskiej 1904-1905

skanowanie0007.jpg
Wspomnienia z dawnych
skanowanie0006.jpg
Wspomnienia z dawnych lat

Wspomnienia z dawnych lat, to pamiętniki napisane przez Ludwika Slaskiego(1898-1976). Książka ta obejmuje okres sprzed I Wojny Światowej. Bohater opisuje kwiecistym językiem życie młodego człowieka, który wchodzi w dorosłe życie wraz z rozpoczęciem Wielkiej Wojny, następnie przechodzi szlak bojowy jako kawalerzysta w czasie wojny polsko-ukraińskiej(1918-1919, oraz wojny polsko - bolszewickiej 1919-1920. 

LO
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej. Książka zawiera życiorysy nauczycieli, absolwentów oraz historię instytucji. 

skanowanie0006.jpg
Motyle
skanowanie0003.jpg
Tęsknoty i Motyle

Wzruszający tomik wierszy napisanych przez Ewelinę Krzosek - Zajmę.

Archeologium Ziemi Koszyckiej 

Książka zawiera informacje o wykopaliskach archeologicznych  prowadzonych w gminie Koszyce w województwie małopolskiem. 

Książka zawiera także biogramy najważniejszych archeologów, którzy eksplorowali stanowiska na terenie tej gminy. 

skanowanie0009.jpg
Arch
skanowanie0005.jpg
Skarby z Jakuszowic

Jest to książka złożona w dwóch części. W pierwszej mamy opis historii księcia huńskiego, który jako swoją siedzibę obrał właśnie starożytne Jakuszowicie. Druga część zawiera historię z końca XIX wieku, kiedy to odkryto grób tegoż władcy wraz z unikatowym skarbem , który następnie został przemycony przez granicę pomiędzy imperium rosyjskim a państwem austrowęgierskim i dotarł do Krakowa, gdzie znajduje się do tej pory. 

Skarby
Archeologium Ziemi Koszyckiej 

Historia Gminy Czarnocin. Książka zawiera informacje o położeniu gminy, opisuje czasy przedhistoryczne, bogate znaleziska archeologiczne, oraz historię Czarnocina i okolic począwszy od średniowiecza aż do czasów współczesnych. 

skanowanie0010.jpg
Czarnocin
bottom of page